DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.)


Dahilde İşleme İzin Belgesi ;2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin Hükümleri Uygulanmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KULLANIM FAYDALARI
*İthalat Gümrük vergileri,KDV-ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet.
*Vergi,Resim ve harç istinası , KKDF istinası
*Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama
*KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilmesi
*İndirimli teminat kullanımı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.) ALIM SÜREÇLERİ
Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir ;
• İmza sirküleri (noter onaylı ve asıl )
• Ticaret sicil gazetesi ( aslı veya noter onaylı )
• Vergi daire yazısı ( Vergi Levhası aslı ve noter onaylı )
• İhracatçı birliği üyelik Belgesi
• Firma Tanıtım Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır )
• Başvuru dilekçesi
• SSK Bildirgesi ; son 12 aylık (her takvim yıllı ile yenilenecektir ) döneme ait
• Elektrik Faturası son (her takvim yıllı ile yenilenecektir) döneme ait
• Kapasite Raporu ( DİİB ile yapılacak ürüne ait bilgilerin bulunduğu )
• Taahhütname (noter onaylı )

*Elektronik ortamda yetki çerçevesinde başvuru
*Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Başvuru yapıldıktan sonra 3 ila 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.
* Profesyonel Ekibimiz ile Dahilde İşleme İzin Belgenizi alabilir , daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.