İTHALAT VE İHRACAT İZİNLERİ


Firmamız her türlü ihracat / ithalatve dış ticaretkonusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Arz danışmanlık Gelişen dış ticaret pazarında Türk üreticilerin ve tüketicilerin Dünya ticaretine açılmasına yardımcı olmak sürekli büyüyen yapısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla gelişen, ürünlerini dış pazarlara ulaştırmayı amaçlayan firmalarla işbirliği ortamı yaratmayı amaçlamış ve bu amaç doğrultusunda, faaliyette bulunduğu alanlar içerisinde güven ve başarı sağlamıştır. Bu güven ve başarının altında yatan önemli unsurlar ise dış ticaretin olmazsa olmazları sayılabilecek; çözüme hızlı ulaşma, doğru pazarlama yöntemleri, koşulsuz müşteri memnuniyeti, iyi organizasyon, yeterli teknik bilgi, geniş dünya görüşü ve ticari etik anlayışıdır ithalat ve ihracat alanında Uluslararası Ticaret Normlarına uygun olarak verilen hizmetlerle dış ticaret alanında Türk Ticaretine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Müşterinin talebi doğrultusunda karayolu-tasimaciligi,denizyolu-tasimaciligi,demiryolu-tasimaciligi, ve Gümrükleme Hizmeti sunmanın sorumluluğunu taşımaktayız. * İhracat Gümrükleme Hizmeti
* İthalat (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)
* Transit Rejimi Uygulamaları
* Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
* Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
* Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
* Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

A) Kullanılmış Sanayi Makinelerinin İthal İzinleri
Dış Ticaret Müsteşarlığında alının bu izin ile KULLANILMIŞ maliyet bakımından uygun olan sanayi makinelerinizi gümrükten çekebilirsiniz. İthal izni alabilmeniz için üretici olmanız ve getireceğiniz makineyi kendi ihtiyaçlarınız için getirmeniz gereklidir.

Gerekli Evraklar
* Kapasite Raporu aslı veya noter onay sureti
* Vergi levha fotokopisi
* Vekaletname örneği ekte noter tasdikli
* İmza sirküleri noter tasdikli ASLI
* Ticaret sicil gazetesi asıl veya noter tasdikli

B) Gözetim belgelerinin alımı
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan gözetime tabi olan ithal etmek istediğiniz ürünler için ilgili gümrükçe istenen bir belgedir. İthal etmek istediğiniz ürün için önceden şirketimiz ile irtibata geçiniz bazı ürünlere gözetim belgesi düzenlenmemektedir. İlgili ürüne ait bakanlıkça belirlenecek evraklar ile başvurular yapılmaktadır.

C) İŞGÜM İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Zaralı Maddelerin İthal İzinleri
İmalatlarınız kullandığınız ve yurt dışından getirdiğiniz iş sağlığı açısından Zaralı olan maddeler için alınan izin belgesidir. Gerekli olan belgeler ürüne ait madde güvenlik formu (üretici firmadan temin edilir.)ve proforma faturadır.

D) Özel ihracat izinlerinin alımı
İhracat izni alınan bakanlıklar ihraç etmek istediğiniz ürüne göre değişmektedir. Bütün bakanlıklardan ihracat izniniz alınmaktadır. İhraç etmek istediğiniz ürünü önceden tarafımıza bildirmeniz gereklidir bazı ürünlere özel ihracat izni düzenlememektedir. İlgili ürüne ait bakanlıkça belirlenecek evraklar ile başvurular yapılmaktadır.

E) İthal Şahadatnamesi
İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır.

F) Kontrol Belgeleri
İlgili ürüne ait bakanlıkça istenen kontrol belgeleri ithalat aşamasında veya öncesinde istenebilir. Başvurular ilgili bakanlığa ve İl müdürlüklerine yapılabilir. İlgili ürüne ait bakanlıkça belirlenecek evraklar ile başvurular yapılmaktadır.

G) TAREKS (Dış Ticaret Risk Esaslı Kontrol Merkezi)
TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır. TAREKS’in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir.