PAZARA GİRİŞ BELGELERİ


PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ
2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ
Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
ç) Test/analiz raporu giderleri
d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
e) Tarım ürünleri analizine ilişkin Sağlık sertifika ücreti
f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
DESTEK ALINABİLECEK BELGELER
EK5 – http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-222537