TURQALITY


DESTEĞİN AMACI
Bu Tebliğ ile, TURQUALITY® Programı kapsamına alınmış şirketlerin desteğe alınan markaları ile ilgili;

Ürünlerinin markalaşması,
Türk markasının pazara giriş ve tutunmasına yönelik giderler Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek harcamalarının desteklenmesi amaçlanmıştır.

DESTEĞİN KAPSAMI
Turquality Tebliği, Turquality ve Markalaşma olmak üzere 2 desteği kapsamaktadır.
Bir firmanın Turquality’mi Markalaşma Desteği kapsamında mı yer alacağı sisteme kabul edilmek için yaptığı başvurusu aşamasında aldığı puana göre Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

DESTEĞİN SÜRESİ
Markalaşma 4, Turquality desteği 5 yıldır.
Kapsamdaki firma yeniden başvuru yaparak destek süresini uzatabilir.
4 yıllık Markalaşma desteğinden 5 yıllık Turquality desteğine geçilerek toplam destek süresi 5 yılı aşmayacak şekilde süresi uzatılır. Turquality desteğindeki bir firmanın süresi ise, 5 yıl daha uzatılarak toplam süresi 10 yıla çıkarabilir.

DESTEĞİN BAŞLAMASI
Firmaların destek süresi, Bakanlık tarafından desteğe alındıkları tarih ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir.
Başvuru yapılmış harcamalar için destek ödemesi, şirketin Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

DESTELENEN MARKA SAYISI
Yurtiçi tescili aynı şirkete ait olan en fazla iki marka, Holding ya da Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.
Yurtdışı tescilin ise, yurtiçi tescile sahip şirket ya da bu şirketin organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir.