YATIRIM TEŞVİKLERİ


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ
* Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
* Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
* Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
* Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
* Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
* Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
* Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?
Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz.
Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;
Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.
Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler.
Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi almaktan çekinmeyiniz.

Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu:
Yatırım Teşvik Belgesi toplam harcama tutarığı içeriğine,
Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı asgari yatırım tutarının aşılmış olmasına,
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımın üretim yapabiliyor olmasına,
Bağlı olarak Yatırım Teşvik belgesi kapatma işlem kurum tarafından onaylanır.


Yatırım Teşvik Belgesi asgari yatırım tutarının aşılmaması, tesisin üretim yapamıyor olması, Makine ve teçhizatın yatırım yerinde olmaması veya eksik olması halinde belge kapatma talebi onaylanmaz.